Được thành lập vào năm 2011, Brotherway kính là nhà cung cấp hàng đầu về bảo hiểm và đóng gói kính chuyên dụng cho thực phẩm và đồ uống, ngành công nghiệp chăm sóc cá nhân. Chúng tôi đã và đang cung cấp giải pháp bao bì một cửa cho các khách hàng của chúng tôi, từ tiêu chuẩn để tùy chỉnh thực hiện, từ hàng ngàn đến hàng triệu.

Ý tưởng cốt lõi của chúng tôi là uy tín và trách nhiệm trên hết và theo đuổi lâu dài về hợp tác chiến lược. Chúng tôi chân thành hy vọng rằng chúng ta có thể thiết lập hệ hữu nghị và hợp tác như anh trai với đối tác mỗi chúng ta.

đọc thêm
xem tất cả